Adresar Gradske uprave

Gradska uprava

    • Načelnik: Dušan Aritonović 402-303
    • Zamenik načelnika:  Tanja Spasić 402-322
    • Sekretarica načelnika:  402-303