Info vesti

 • 21. jul 2011, Vranje
  Služba pravne pomoći je dana 20.07.2011.godine sačinila 3 tužbe i pružila 10 saveta. Odsek društvene brige o deci je dana 20.07.2011.god primio 8 zahteva za ostvarivanje prava na d.d, 2 zahteva za ostvarivanje prava na r.d, 1 zahtev za produženo porodiljsko odsustvo, obavila 9...
 • 19. jul 2011,
  Služba pravne pomoći je dana 18.07.2011.godine sačinila 1 tužbu, 1 žalbu, 1 zahtev i pružila 12 saveta.   Odsek društvene brige o deci je dana 18.07.2011.god primio 12 zahteva za ostvarivanje prava na d.d, 2 zahteva za ostvarivanje prava na r.d, 1 zahtev za produženo...
 • 19. jul 2011,
  Ekipe JP”Vodovod” angažovane su na sanaciji havarije na priključnom vodu u ulicama Alekse Nenadovića, Vase Pelegića i na hidrantu u ulici Jovana Hadživasiljevića. U toku su radovi na ispiranju mreže u ulicama Jovana Popovića, Partizanski put, Drvarska...
 • 19. jul 2011,
  Ekipe JP“Uprava Banje”, danas će biti angažovane na čišćenju kinete reke Banjštice, okopavanju cveća u parku i na izgrandnji fenika (montaža stolarije, zastakljivanje, postavljanje keramike, izrada fasade).