Info vesti

 • 11. avgust 2011, Vranje
  Ekipe JP „Vodovod“ danas će biti angažovane na sanaciji havarija na priključnom vodu u ulici Petra Lekovića, na hidrantskoj mreži u ulici Partizanskoj i na saniranju šahtnog poklopca na kanalizacinoj mreži u ulici Južnomoravskoj. U toku su radovi na ispiranju mreže u...
 • 11. avgust 2011, Vranje
  Služba pravne pomoći je dana 10.08.2011.godine sačinila 2 tužbe, 1 zahtev, 1 ovlašćenje i pružila 5 saveta. Sekretarijat za zdravstvenu, socijalnu, dečju i boračko invalidsku zaštitu, izbeglice i privremeno raseljena lica je dana 10.08.2011.godine 1 zahtev za pomoć u...
 • 10. avgust 2011, Vranje
  Danas se „Letnja radionica – igraonica“ nastavlja igrama koje su tokom jula deci bile najinteresantnije. Omiljene igre su: „Žaba i insekti“, „Znam tu ruku“, „Zmija“, „Vrapci, vrane, vratar“, „Šta je unutra“ i...
 • 10. avgust 2011, Vranje
  Ekipe JP „Vodovod“ danas će biti angažovane na sanaciji havarija na hidrantnoj mreži u ulici Partizanskoj, na priključnom vodu u naselju Ogoš u Vranjskoj Banji i na sanaciji havarije na vodovodnoj instalaciji u stam.zgradi u ulici J.J.Lunge.