Info vesti

 • 21. mart 2017, Vranje
  Na osnovu člana  63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku...
 • 21. mart 2017, Vranje
  Danas će biti izvedeni radovi na rekonstrukciji šahte u ulici  Dimitrija Stankovića, nivelisanje šahtnog poklopca u Vranjskoj Banji, kao izrada priključka na vodovodnoj mreži u Kneza Miloša. Takođe, planirani su i radovi na sanaciji havarije na priključnom vodu na...
 • 20. mart 2017, Vranje
  Zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra, u utorak 21.03.2017. bez napajanja električnom energijom, u periodu od 9 do 17 časova biće sela Gornji i Donji Vrtogoš i Karadnik. Takođe, bez struje će sutra biti i sela: Momin Kamen, Džep, Mrtvica, Caričino, Kopitarce, Ljutež i...
 • 20. mart 2017, Vranje
  Danas će biti izvršeno ćišćenje atmosferske kanalizacije u ulici Partizanski Put, kao i sanacija havarije na vodovodnoj mreži u Karađorđevoj i  na priključnom vodu u ulici Bojničkih Žrtava. Takođe, planirani su i radovi na pronalaženju uličnih vodovodnih zatvarača u...