Gradske vesti

Završena 17. sednica Skupštine. Usvojeni Rebalans budžeta i nova gradska znamenja.

27. novembar 2013, Vranje
  • Završena 17. sednica Skupštine. Usvojeni Rebalans budžeta i nova gradska znamenja.
    1/1

    Na 17. sednici Skupština grada odbornici su usvojili Izveštaj o izvršenju budžeta grada Vranja za period od 01. 01. do 30. 06. i od 01. 01. do 30. 09. 2013. godine, kao i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Vranja za 2013. godinu. Prema rečima člana Gradskog veća Dragana Spirića, razlika u odnosu na projektovani budžet je oko 20 miliona dinara. Govoreći o Rebalansu budžeta, gradonačelnik Zoran Antić je rekao da je Grad Vranje, u finansijskom smislu, jedan od najdisciplinovanijih gradova u Srbiji. Odbornici su usvojili i Izveštaj Komisije za utvrđivanje znamenja i datuma obeležavanja Gradske slave grada Vranja, kao i Predlog odluke o simbolima grada Vranja i njihovoj upotrebi, koji su obrazložili članovi pobedničkog autorskog tima, Nemanja Todorović i Nikola Salatić. Grad Vranje će u zvaničnoj upotrebi imati osnovni, srednji i veliki grb, kao i steg (zastavu), u skladu sa propisanim heraldičkim pravilima. Nove simbole grada podržao je i Dragomir Acović, predsednik Srpskog društva za heraldiku, genealogiju, veksilologiju i faleristiku "Beli Orao". Usvojeni su i Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između grada Vranja i gradova i opština u Republici Srbiji, Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između grada Vranja (Republika Srbija) i gradske opštine Velenje (Republika Slovenija), Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između grada Vranja ( Republika Srbija) i grada Barija (Republika Italija), Predlog godišnjeg plana rada Sekretarijata komunalne policije grada Vranja za 2014. godinu, Izveštaj o higijenskoj ispravnosti vode iz gradskog vodovoda, javnih česmi, većih mesnih (seoskih) i školskih vodovoda u 2012. godini, Informacija o ostvarivanju prava dece na teritoriji grada Vranja, Informaciju o porodičnom nasilju na teritoriji grada Vranja, Informacija o vršnjačkom nasilju u školama na teritoriji grada Vranja, kao i Izveštaj o radu Kancelarije za zaštitu i ostvarivanje ličnih i kolektivnih prava Romske nacionalne manjine.