Info vesti

Odeljenja - Оbaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta ,,Izgradnja magacina tehničkih gasova na KP br. 1726/1 и 1729/1 KO Bunuševac, Vranje"

21. oktobar 2022, Vranje