Gradske vesti

Završena sednica Skupština grada

13. maj 2022, Vranje
  • Sednica SkupštineSednica SkupštineSednica SkupštineSednica SkupštineSednica SkupštineSednica SkupštineSednica Skupštine
    1/7

    U nastavku sednice Skupštine grada, odbornici su usvojili  Izveštaj o radu  Gradske uprave za 2021. godinu, koji je obrazložio  Dušan Aritonović, načelnik Gradske uprave. On je istakao da su sve službe i odeljenja Gradske uprave u 2021. godini i pored otežavajućih uslova poslovanja, izazvanih epidemijom virusa kovida 19, kontinuirano bile na usluzi građanima, te da su svi poslovi iz izvorne i poverene nadležnosti državne uprave pravovremeno obavljani u izveštajnom periodu, uz poštovanje svih mera koji su uslovi nametali. Takođe, na sednici gradskog parlamenta usvojeni su i Izveštaji o radu lokalnog ombudsmana, Gradskog pravobranilaštva i glavnog urbaniste grada Vranja za 2021.godinu. Odbornici su dali zeleno svetlo i na  Izveštaje o radu sa finansijskim izveštajima za prošlu godinu javnih ustanova: ,,Centar za socijalni rad”, ,,Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite”, Pozorište ,,Bora Stanković”, Javna biblioteka ,,Bora Stanković”, ,,Narodni muzej”, ,,Narodni  univerzitet”, Istorijski Arhiv ,,31. Januar”, ,,Škola animiranog filma”, ,,Kulturno-obrazovni centar” i  Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima u svojini grada Vranja-sportski objekti.