Gradske vesti

Zbog poplava proglašena vanredna situacija na delu teritorije grada Vranja

12. januar 2021, Vranje
  • Zbog poplava proglašena vanredna situacija na delu teritorije grada VranjaZbog poplava proglašena vanredna situacija na delu teritorije grada VranjaZbog poplava proglašena vanredna situacija na delu teritorije grada VranjaZbog poplava proglašena vanredna situacija na delu teritorije grada VranjaZbog poplava proglašena vanredna situacija na delu teritorije grada VranjaZbog poplava proglašena vanredna situacija na delu teritorije grada Vranja
    1/6

    Na današnjoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, kojom je predsedavao komandant dr Slobodan Milenković, izvršena je analiza stanja na područjima ugroženim od poplava i klizišta. Konstantovano je da je vodostaj na vodama 1. i 2. reda i dalje u  porastu i da preti opasnost od daljih izlivanja, što može dovesti do daljeg ugrožavanja stambenih objekata u naseljima sa jedne i druge strane reka Južna Morava i Veternica, kao i njihovih pritoka, putne infrastrukture, poljoprivrednih površina, mostova i železničke pruge.  U vezi sa tim, na osnovu predloga Gradskog štaba za vanredne situacije, a u cilju sprovođenja operativnih mera na zaštiti od štetnog dejstva vode, gradonačelnik dr Slobodan Milenković, doneo je odluku o proglašenju vanredne situacije na delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja i to u sledećim katastarskim opštinama: К.O.1 Davidovac, К.O.Ristovac. К.O.Pavlovac, К.O. Rataje 1, К.O. Donji Neradovac, К.O.Кupinince, К.O. Donje Trebešinje, К.O. Ribince, К.O. Zlatokop, К.O. Vranje 1, К.O. Ćukovac, К.O.Toplac, К.O. Vranje 2, К.O. Suvi dol, К.O. Кumarevo, К.O. Bresnica, К.O. Vranjska banja, К.O. Moštanica, К.O. Bujkovac, К.O. Кorbevac, К.O. Prevalac, К.O. Panevlje, К.O. Bunuševac, К.O. Soderce, К.O. Drenovac,  К.O. Dobrejance, К.O. Uševce, К.O. Vlase, К.O. Golemo selo, К.O. Lalince, К.O. Mijovce.

    Na današnjem sastanku Gradskog štaba za vanredne situacije naloženo je da stručno-operativni tim za praćenje stanja na terenu usled obilnih padavina, nastavi da redovno prati stanje na terenu i obaveštava Gradski štab o neophodnosti preduzimanja aktivnosti na zaštiti od štetnog dejstva vode. Takođe, donet je zaključak da Gradsko veće formira komisije za evidentiranje štete na poplavljenim područjima i to: komisiju za evidentiranje štete na infrastrukturi, na porodično-stambenim i drugim objektima i za evidentiranje štete na poljoprivrednom zemljištu. Zadatak komisije je da obiđe sva poplavljena područja, da sačini zapisnik o vrsti, uzroku, visini nastale štete i o tome podnese izveštaj Gradskom štabu za vanrede situacije i Gradskom veću. Sastanku Gradskog štaba za vanredne situacije prethodio je susret gradonačelnika dr Slobodana Milenkovića sa direktorom JVP ,,Srbijavode’’ Goranom Puzovićem, sa saradnicima. Tom prilikom gradonačelnik Milenković ih je upoznao sa stanjem i preduzetim merama na širem području grada koji je ugroženo poplavama.