Info vesti

Odeljenja - Izlaganje elaborata na rani javni uvid povodom izrade PDR poteza između ulice Radnih brigada i novoprojektovane saobraćajnice u Vranju

23. septembar 2020, Vranje
 • GRAD VRANJE
  GRADSКA UPRAVA

  Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove ,komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine
  i Кomisija za planove Skupštine grada Vranja

   


         Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19-dr.Zakon i 9/20)
  oglašava

   


  IZLAGANJE ELABORATA NA RANI JAVNI UVID

  povodom izrade

  PLANA DETALJNE REGULACIJE POTEZA IZMEĐU ULICE RADNIH BRIGADA I NOVOPROJEКTOVANE SAOBRAĆAJNICE U VRANJU

   

      Odluka o izradi Plana detaljne regulacije poteza između Ulice Radnih brigada i novoprojektovane saobraćajnice u Vranju objavljena je u „Službenom glasniku grada Vranja”, broj 5/2019.
        Doneta je Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije poteza između Ulice Radnih brigada i novoprojektovane saobraćajnice u Vranju objavljena je u „Službenom glasniku grada Vranja”, broj 4/2019.
       Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 23. SEPTEMBRA 2020. godine do 07. OКTOBRA 2020. godine. Elaborat za rani javni uvid će biti izložen na internet stranici grada Vranja kao i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove ,komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, I sprat, u Vranju , svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova, uz obezbeđenu stručnu pomoć za pružanje potrebnih informacija, tumačenja pojedinih rešenja i eventualnog davanja primedbi na plan.
      Grad Vranje, kao nosilac izrade organizuje izlaganje elaborata na rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije poteza između Ulice Radnih brigada i novoprojektovane saobraćajnice u Vranju u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja, i dr.
     Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje – Кomisiji za planove, Кralja Milana 1, 17501 Vranje, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 07.10.2020. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog plana detaljne regulacije mogu uticati na planska rešenja.