Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu

08. jul 2020, Vranje
 • O B A V E Š T E NJ E 
  O DONETOM REŠENJU DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

   

  Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine grada Vranja je na zahtev „Ristić-petrol DOO Vladičin Han – Stubal“, Stubal bb, 17512 Stubal, broj 501 – 39/2020 – 08 od 09. 03. 2020. godine, sproveo postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila, čija se realizacija planira na KP br. 1656 i 1657 KO Bunuševac, potez između Neradovačkog puta i obilaznice u Vranju.
  U sprovedenom postupku doneto je rešenje kojim je utvrđeno da je za predmetni projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu. Ovim rešenjem određen je obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.
  Navedeno rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i raspoloživih podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir kriterijumi propisani Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 114/2008) i Idejno rešenje.
  Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti javni uvid u doneto rešenje u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine u Vranju, u Ulici Ive Lole Ribara br. 1, u kancelariji br. 15 u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Takođe mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.
  Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. i člana 29. stav 2. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i br. 36/09).