Gradske vesti

Završena 203. sednica Gradskog veća

14. februar 2020, Vranje
  • Završena 203. sednica Gradskog većaZavršena 203. sednica Gradskog većaZavršena 203. sednica Gradskog veća
    1/3

    Na današnjoj sednici Gradskog veća kojom je predsedavao gradonačelnik dr Slobodan Milenković, većnici su, između ostalog, prihvatili Nacrt Odluke o izradi izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Vranja, koji će biti prosleđen Skupštini na razmatranje i usvajanje. Prihvaćen je i Nacrt Odluke o izradi Plana detaljne regulacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom ,,Meteris Vranje'', kao i Nacrt Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije  da donese Odluku o prenosu prava javne svojine nad nepokretnostima iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Vranja bez naknade neposrednom pogodbom. Članovi Gradskog veća dali su saglasnost i na Nacrt Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada Vranja u postupku javnog nadmetanja koji će biti prosleđen Skupštini na razmatranje i usvajanje. Većnici su razmatrali i Nacrt Odluke o izmeni Odluke o Pravobranilaštvu grada Vranja u delu izbora zamenika pravobranioca, tako da je uslov godinu dana iskustva nakon položenog pravosudnog ispita. Takođe, razmatran je i usvojen Tekst javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine za 2020. godinu, koji će biti objavljen u toku sledeće nedelje sa rokom od 15 dana. Većnici su usvojili i Izveštaj Komisije za pregled podnetih izveštaja o realizaciji projekata u oblasti kulture za 2019. godinu. Na sednici Veća doneto je i Rešenje o obrazovanju Organizacionog odbora manifestacije ,,Sajam lekovitog, začinskog, ukrasnog bilja i pčelinjih proizvoda''.