Info vesti

Odeljenja - Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije privredno-radne zone ,,Bunuševac proširenje"

22. april 2019, Vranje
 • GRAD VRANjE

  GRADSKA UPRAVA

  Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove ,komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine

  i Komisija za planove Skupštine grada Vranja

   

           Na  osnovu  člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 i 83/18)

  oglašava

  RANI JAVNI UVID

  povodom izrade

   

  PLANA DETALjNE REGULACIJE PRIVREDNO-RADNE ZONE „BUNUŠEVAC PROŠIRENjE“ U VRANjU

   

           Odluka o izradi Plana detaljne regulacije privredno- radne zone “Bunuševac proširenje“ u  Vranju objavljena je u „Službenom glasniku grada Vranja”, broj 5/2019.

           Doneta je Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije privredno- radne zone Bunuševac u  Vranju  na životnu sredinu broj 350-47/2019-08/1 od 01.04.2019.godine.

           Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 22. aprila 2019. godine do 06. maja 2019. godine.  Plan će biti izložen na internet stranicama grada Vranja i JP “Urbanizam i izgradnja grada Vranja” kao i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove ,komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, I sprat, u Vranju i u prostorijama JP “Urbanizam i izgradnja grada Vranja”, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, II sprat, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova, uz obezbeđenu stručnu pomoć za pružanje potrebnih informacija, tumačenja pojedinih rešenja i eventualnog davanja primedbi na plan.

           Grad Vranje, kao nosilac izrade Plana detaljne regulacije privredno- radne zone „Bunuševac proširenje“ u  Vranju organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja, i dr.

           Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

           Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje – Komisiji za planove,  Kralja Milana 1, 17501 Vranje, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 06.05.2019. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog plana detaljne regulacije mogu uticati na planska rešenja.