Gradske vesti

Nove uniforme za službenike u Uslužnom centru

30. oktobar 2018, Vranje
  • Nove uniforme za službenike u Uslužnom centruNove uniforme za službenike u Uslužnom centruNove uniforme za službenike u Uslužnom centruNove uniforme za službenike u Uslužnom centru
    1/4

    U Gradskoj upravi u Vranju kontinuirano se radi na poboljšanju i unapređenju poslovnog imidža svih službi i odeljenja. Prema rečima načelnika Gradske uprave Dušana Aritonovića, poslovni izgled i poslovna komunikacija službenika jako su bitni za stvaranje opšte slike i utiska građana o radu GU i kvalitetu usluga koje pruža. „U tom smislu, na osnovu ugovora sa Jumkom, izrađene su službene uniforme za sve službenike Uslužnog centra, koji su sada jednoobrazno odeveni“, rekao je Aritonović. On je dodao i da se u Uslužnom centru sada nalazi kutija za pritužbe, predloge, sugestije i pohvale, kao korak dalje u nastojanju da se uspostavi dvosmerna komunikacija sa građanima. „Sve primedbe, predloge, sugestije ili pohvale biće pažljivo razmotrene, jer je stav i mišljenje  da Gradska uprava treba da bude primer otvorenosti i transparentnosti u javnom sektoru“, dodao je Aritonović.