Gradske vesti

Završena sednica Skupštine grada

18. oktobar 2018, Vranje
  • U toku sednica Skupštine gradaU toku sednica Skupštine gradaU toku sednica Skupštine gradaU toku sednica Skupštine grada
    1/4

    Na sednici Skupštine grada kojom je predsedavao dr Dejan Tričković usvojen je Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Vranja za 2018. godinu. Uvodno izlaganje podneo je Nebojša Mladenović gradski većnik istakavši da se teritorija grada Vranja prostire na 86.000 hektara, od čega su 32.478 h šume, a da poljoprivredno zemljište obuhvata površinu od 44.685 h. Takođe, govorio je o merama koje će biti preduzete u cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta. ,,U svrhu ispitivanja plodnosti zemljišta, putem podsticaja preko stručnih savetodavnih službi biće angažovana sredstva agrarnog budžeta Republike Srbije, a rezultati ispitivanja biće korišćeni za pravilnu primenu mineralnih i organskih đubriva. U cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije urađena je i posebna Odluka o zaštiti, kojom su propisane protiverozne mere”, naglasio je Mladenović. Odbornici su većinom glasova usvojili  i šestomesečni i devetomesečni Izveštaj o izvršenju budžeta grada Vranja za 2018. godinu. Na sednici je usvojen i Predlog odluke o usvajanju Plana generalne regulacije u naselju Donji Asambair 2   i Predlog odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Vranja neposrednom pogodbom. Većinom glasova prihvaćen je i  Predlog odluke o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade, kao i Predlog odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim grad Vranje učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja. Odbornici su usvojili  i Predloge rešenja o otuđenju uz naknadu u novcu  javnog građevinskog zemljišta u svojini grada Vranja, sa pojedinih katastarskih parcela, radi ispravke granica susedne katastarske parcele, a prihvaćen je  i zaključak Gradskog veća , u vezi zahteva JP ,,Vodovod“ za rešavanje problema priključenja na gradsku vodovodnu mrežu stambenog bjekta u Ulici Petra Lekovića bb-neselje ,,Čerenac“. Takođe, odbornici su na današnjoj sednici razrešili dužnosti Danijelu Stojmenović Trajković,  direktorku Regionalnog centra za talente i za v.d. imenovali Jasminu Veljković prof. razredne nastave.