Gradske vesti

U ponedeljak sednica Gradskog veća

14. septembar 2018, Vranje
  • U ponedeljak 17. septembra, biće održana 138. sednica Gradskog veća na kojoj će između ostalog biti razmatran nacrt Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije u naselju Donji Asambair, kao  nacrt Rešenja o otuđenju u novcu, javnog građevinskog zemljišta u svojini Grada Vranja, radi ispravke granica susedne katastarske parcele. Većnici će se takođe izjasniti i o nacrtu Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Vranja neposrednom pogodbom i nacrtu Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu iz javne svojine grada Vranja bez naknade, neposrednom pogodbom. Na sednici će biti razmatran i nacrt Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Vranja za 2018. godinu, kao i predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih pasa na teritoriji grada Vranja. Početak je zakazan za 9 sati.