Info vesti

Odeljenja - Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PGR Vranjske Banje

05. jul 2018, Vranje
 •  

   

   

  GRAD VRANjE

  GRADSKA UPRAVA

  Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove ,komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine

  i Komisija za planove Skupštine grada Vranja

  Na  osnovu  člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji ('' Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 64/15),

  oglašava

   

  J A V N I  U V I D

   

  U  NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE VRANjSKE BANjE

   

  JAVNI UVID u Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije Vranjske Banje održaće se u trajanju od 30 dana, u periodu od  05.07.2018. godine do 03.08.2018. godine.

  Nacrt Izmene i dopune Plana generalne regulacije Vranjske Banjebiće izložen u prostorijama  Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove ,komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, I sprat i u prostorijama JP „Zavod za urbanizam“ Vranje, Ulica Ive Lole Ribara broj 1,  II sprat, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova, gde će biti obezbeđena stručna pomoć za pružanje potrebnih informacija, tumačenja pojedinih rešenja i eventualnog davanja primedbi na plan. Nacrt plana biće izložen i na zvaničnim internet stranicama Gradske uprave grada Vranja i JP „Zavod za urbanizam“ Vranje.

  Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt plana mogu dostaviti u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje – Komisiji za planove u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 03.08.2018. godine.

  JAVNA SEDNICA Komisije za planove održaće se u Maloj sali Gradske uprave Vranje, 17.08.2018. godine (PETAK), sa početkom u 12,00 časova.

  Fizička lica i predstavnici pravnih lica, koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

   

   

   

   

 • Dokumenti