Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje o podnetom zahtevu

17. maj 2018, Vranje
 • Odeljenje za privredu, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine grada Vranja, obaveštava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA:

  1. Radio bazna stanica „NI4207 03 VR Vranjska Banja”, u Vranjskoj Banji, na KP br. 1890 KO Vranjska Banja. Podnosilac zahteva je „Kodar energomontaža“ d.o.o., Autoput za Zagreb br. 22, 11080 Beograd, a nosilac projekta je „Vip mobile“ d.o.o., Beograd, Ul. Milutina Milankovića br. 1ž, 11070 Novi Beograd.

   

  Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za privredu, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine, u Vranju, u Ulici Ive Lole Ribara br. 1, kancelarija br. 15, u periodu od 18. 05. 2018. – 11. 06. 2018. godine, u vremenu od 10,00 – 13,00 časova.

  Obaveštavamo zainteresovanu javnost da se u gore navedenom roku, može izvršiti javni uvid i dostaviti mišljenja u pisanom obliku o zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

   

  JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o predmetnoj studiji o proceni uticaja biće održana u Maloj sali grada Vranja, u ulici Kralja Milana br. 1, u Vranju, dana 13. 06. 2018. godine, u 12,00 časova.

  U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji procene uticaja na životnu sredinu učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).