Gradske vesti

Održana sednica Gradskog veća

26. april 2018, Vranje
 • Održana 116. sednica Gradskog veća Održana 116. sednica Gradskog veća Održana 116. sednica Gradskog veća Održana 116. sednica Gradskog veća
  1/4

  Članovi Gradskog veća usvojili su na današnjoj, 116. sednici, Nacrt Odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i zakupnine za zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, Strateški plan interne revizije Grada Vranja za period od 2018. do 2020. godine, Nacrt Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja Grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja 2018-2021.

  Gradsko veće usvojilo je i Predlog programa o dopuni Programa mera za povećanje prihodne strane u budžetu Grada. Prema rečima članice Gradskog veća Zorice Jović, u okviru Programa, dodaju se dve nove tačke, odnosno, uvodi se porez na poljoprivredno zemljište, na osnovu preporuka DRI, kao i Naknada za kretanje motornih vozila na teritoriji Grada Vranja.

  Usvojen je i Tekst javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti ekologije i zaštitu životne sredine za 2018.godinu, za čiju će implementaciju iz budžeta biti izdvojeno 1.5 miliona dinara, a maksimalni iznos po projektu je 100.000 dinara.

  Većnici su usvojili Tekst javnog oglasa radi prikupljanja pisanih ponuda za davanje na privremeno korišćenje javne površine za postavljanje privremenih objekata-pokretnih objekta i aparata, koji predviđa cenu zakupa od 170din/m2, na lokacijama kod Narodnog muzeja i Stare Pošte.

  Na sednici Veća usvojeni su i Odluka o obezbeđivanju parking mesta za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, Rešenje o obrazovanju Organizacionog odbora 38. manifestacije “Borini pozorišni dani”, kao i Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama iz budžeta Grada.