Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje o donetom rešenju

12. april 2018, Vranje
 • Odeljenje za privredu, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine GU Vranje je na zahtev nosioca projekta, Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a. d. Beograd, Takovska br. 2, Beograd, Izvršne jedinice Vranje, Ul. Kralja Stefana Prvovenčanog br. 136, Vranje, broj 501 – 21/2018 – 06 od 26. 01. 2018. godine, sproveo postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu izgradnja radio-bazne stanice „Vranje Kajmakčalanska VRL74, VRU74”, čija se realizacija planira na KP br. 1602/4 KO Vranje 2, Ul. Kajmakčalanska br. 121, Vranje.

   

  U sprovedenom postupku doneto je rešenje kojim je odbijen zahtev  nosioca projekta jer je ocenjeno da postavljanje bazne stanice nije prihvatljivo na predmetnoj lokaciji.

   

  Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i raspoloživih podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir kriterijumi propisani Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 114/2008), Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije na osnovu dostavljenog mišljenja zainteresovane javnosti i peticije građana.

   

            Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti javni uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

   

            Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. i člana 29. stav 2. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i br. 36/09).