Opšta uprava i građanska stanja

Izdavanje uverenja o državljanstvu

 • Naziv formalnog zahteva: Izdavanje uverenja o državljanstvu
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična karta

  Policijska uprava

  Na uvid

  Taksa :

  Naziv takse

  Iznos takse

  Broj računa

  Republička administrativna taksa. Tarifni broj 220

  320,00 din.

  840-742221843-57 poziv na broj 97 47-114

  Gradska naknada:

  Naziv naknade

  Iznos naknade

  Broj računa

  Naknada za izdavanje uverenja iz MK Državljana. Tarifni broj 10. st.4

  220,00 din

  840-742341843-24 poziv na broj 97 47-114

   

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta : 15 dana.
  Kontakt telefon :017/402-361
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu


  Obaveštenje :
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030101.doc