Službe i sekretarijati

Odeljenje za zajedničke poslove

  • Odeljenje za zajedničke poslove obavlja stručne i organizacione poslove koji se odnose na:

    korišćenje i tekuće i investiciono održavanje zgrada i službenih prostorija, protivpožarno i fizičko obezbeđivanja objekta, opreme, zaposlenih i građana u prostorijama Gradske uprave, održavanje higijene, pružanje ugostiteljskih usluga, korišćenje i održavanje telefonskih uređaja i opreme za nadgledanje objekta, održavanje i korišćenje vozila Gradske uprave i prevoz zaposlenih i drugih lica za potrebe grada; kopiranje i umnožavanje pisanog materijala o održavanje opreme.

                    Na osnovu posebnog ugovora Gradske uprave i zainteresovanog lica  služba može obavljati poslove iz svog delokruga i za potrebe drugih organa i organizacija.

                    Odeljenje obavlja i druge poslove za potrebe Grada.