Službe i sekretarijati

Odeljenje za zajedničke poslove

 • Odeljenje za zajedničke poslove obavlja stručne i organizacione poslove koji se odnose na:

  korišćenje i tekuće i investiciono održavanje zgrada i službenih prostorija, protivpožarno i fizičko obezbeđivanja objekta, opreme, zaposlenih i građana u prostorijama Gradske uprave, održavanje higijene, pružanje ugostiteljskih usluga, korišćenje i održavanje telefonskih uređaja i opreme za nadgledanje objekta, održavanje i korišćenje vozila Gradske uprave i prevoz zaposlenih i drugih lica za potrebe grada; kopiranje i umnožavanje pisanog materijala o održavanje opreme.

                  Na osnovu posebnog ugovora Gradske uprave i zainteresovanog lica  služba može obavljati poslove iz svog delokruga i za potrebe drugih organa i organizacija.

                  Odeljenje obavlja i druge poslove za potrebe Grada.

   

  rukovodilac: Nebojša Živković

  tel: 064/890 7892

        017/402 353

  mejl: nebojsa.zivkovic@vranje.org.rs