Službe i sekretarijati

Služba za informacione tehnologije i komunikacije

 • Služba za informacione tehnologije i komunikacije obavlja poslove koji se odnose na:

  unapređenje primene informacionih tehnologija, održavanje i razvoj računarske i komunikacione mreže, administriranje baze podataka, održavanje i razvoj aplikativnog softvera; organizaciju i obuku zaposlenih u Gradskoj upravi i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad; saradnju sa Republičkim geodetskim zavodom i drugim republičkim organima i organizacijama, kao i javnim preduzećima, sa teritorije Grada, čiji je osnivač Grad, odnosno Republika u uspostavljanju uslova za razvoj i održavnje geografskog informacioniog sistema (GIS-a) koji sadrži prostorne podatke i informacije od značaja za razvoj Grada i privrede na teritoriji Grada, kao i pristup tim podacima; koordinaciju aktivnosti na razvoju i uspostavljanju Teritorijalnog informacionog sistema (TIS-a), kao i druge poslove iz svog delokruga. 

   

   

  rukovodilac: Predrag Branković

  tel: 017/402 301

        064/890 7580

  mail: prog@vranje.org.rs