Gradska uprava

Zamenik načelnika Gradske uprave

  • Zamenik načelnika Gradske uprave

    Stojanče Bogdanović, rođen je 1952. godine u selu Dumbija, pored Trgovišta, gde je završio osnovnu školu. Nakon vranjske Gimnazije, upisao je Pravni fakultet u Nišu, gde je diplomirao 1975. godine. Radio je kao opštinski sudija za prekršaje i starešina organa u Trgovištu i Vranju. U Gradskoj upravi je od 1989. godine. Radio je kao načelnik inspekcijskih službi i Opšte uprave, kao samostalni stručni saradnik na poslovima eksproprijacije i u Službi pravne pomoći. Oženjen je i otac dvoje dece.