Skupština grada

Glavni gradski urbanista - Dušica Petrović

  • Glavni gradski urbanista

    Dušica Petrović, dipl. inž. arh.

    Rođena je 28. 03. 1961. u Skoplju. Srednju školu je završila u Vranju, a Arhitektonski fakultet u Beogradu. Od 1985. do 2011. radila je u D.P. ,,Vranjeprojekt“ kao vodeći projektant na poslovima arhitektonskih i urbanističkih projekata. Radila je i u ,,Atelje Domus“, kao i u Fondaciji ,,Karitas Luksemburg“ u Vranju. Od septembra 2016. imenovana je za glavnog gradskog urbanistu.