Gradsko veće

Dejan Bajramović

 • Dejan Bajramović

  Član Gradskog veća za  nacionalne manjine, etničke zajednice i nevladine organizacije

  Rođen je 1973. godine u Vranju gde je završio osnovnu i srednju Ekonomsku školu - smer ekonomski tehničar. Kroz veoma bogato profesionalno iskustvo bio je član mnogih timova, komisija, anketnih odbora, radionica na kojima je zastupao interse Roma i drugih nacionalnih manjina. Kao neke od njegovih aktivnosti navode se i to da je član Kancelarije za ostvarivanje i zaštitu ličnih i kolektivnih prava romske nacionalne manjine, bio je član UNPD za izradu lokalne strategije za ekonomsko poboljšanje u opštini u periodu od 2004. do 2008. godine, kao i član tima za Lokalni akcioni plan za decu od 2004. do  2008. godine. Ovlašćeni je sudski tumač za romski jezik za teritoriju Jugoistočne Srbije. Koordinator je za romska pitanja grada Vranja u periodu od 2004. do 2008. godine i lokalni anketar u okviru OEBS-ovog programa o stanovanju Roma.

  Učesnik je brojnih seminara i obuka koje se, pre svega, bave pravima nacionlanih manjina pod okriljem OEBS-a i UNDP-a. Poverenik  je gradskog odbora romske stranke ,,Jedinstvo". Koordinator je nevladine organizacije ,,Romani Asvi"( Romska suza).

   

  Email: dejan.bajramovic@vranje.org.rs

  Tel: 402-333