Gradsko veće

Bojan Kostić

  • Bojan Kostić

    Član Gradskog veća za budžet i finansije

    Bojan Kostić  diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu i poseduje sedmogodišnje iskustvo radeći u Službi budžeta grada Vranja na poslovima planiranja i izrade budžeta. Kao konsultant Stalne konferencije gradova i opština radio je na uspostavljanju programskog budžeta u lokalnim samoupravama širom Srbije. Poseduje sertifikat za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru i sertifikat Svetske banke za opštinske finansije. U izveštaju Svetske banke o merenju uspešnosti opština u Srbiji u upravljanju javnim finansijama, Služba budžeta grada Vranja je dobila najvišu ocenu za metodologiju i alate koje primenjuje kod višegodišnjeg planiranja i budžetiranja, zbog čega je angažovan kao savetnik u RELOF projektu unapređenja javnih finansija šest lokalnih samouprava u Srbiji. Član je više radnih grupa za izradu strateških dokumenata grada Vranja.

    Oženjen je, otac jednog deteta.