Skupština grada

Sekretar Skupštine - Marko Tričković

  • Sekretar Skupštine - Marko Tričković

    Rođen je 29.novembra 1985. godine u Vranju, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu. Bio je pripravnik u Osnovnom sudu i Osnovnom tužilaštvu, a 2014. godine položio je pravosudni ispit u Beogradu. Radni odnos zasnovao je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje - Filijala u Vranju,na pravnim poslovima na mestu savetnika za ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti u prvom stepenu. Radio je i u AD ,,Simpo" na mestu referenta za pravne poslove, kao i ,,Alfa Plamu". Upravitelj je Fondacije za ,,Solidarnu i socijalnu pomoć" Alfa Plam a.d. Vranje. Oženjen je i otac jednog sina.