Službe i sekretarijati

Lokalni ombudsman

 • Lokalni ombudsman nezavisno i samostalno kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave ili javnih službi, ako se radi o povredi propisa i drugih opštih akata Grada Vranja (u daljem tekstu: Grad), odnosno Gradske opštine Vranjska Banja (u daljem tekstu: Gradska opština).

  Organi uprave i javne službe u smislu odredaba ove odluke podrazumevaju Gradsku upravu Grada, odnosno Upravu Gradske opštine, kada postupa kao drugostepeni organ u upravnom postupku, službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, kao i druge organizacione oblike čiji je osnivač Grad, odnosno službe, ustanove i organizacije, kao i druge organizacione oblike čiji je osnivač Gradska opština (u daljem tekstu: organ, odnosno služba).

  Pod pojmom građanin, u smislu ove odluke, podrazumevaju se domaći i strani državljani, kao i domaća i strana pravna lica o čijim pravima i obavezama odlučuje organ, odnosno služba.

  Pored nadležnosti iz stava 1. ovog člana, lokalni ombudsman prati stanje u organu, odnosno službi u cilju unapređenja dobrog upravljanja u Gradu, odnosno Gradskoj opštini i inicira izmene propisa Grada, odnosno propisa Gradske opštine u skladu sa Statutom i ovom odlukom.

  Lokalni ombudsman ne može uzeti u razmatranje zahtev za pokretanje postupka koji se odnosi na rad Skupštine Grada, odnosno Skupštine Gradske opštine, gradonačelnika, odnosno predsednika Gradske opštine i Gradskog veća Grada, odnosno Veća Gradske opštine, osim ako postupa kao drugostepeni organ u upravnom postupku.

   

   

  Marko Tričković

  tel: 017/420 184

        064/851 9035

  mail: vranjeombudsman@gmail.com

  Zamenik: Miodrag Cvetković