Službe i sekretarijati

Gradsko pravobranilaštvo

  • Gradsko javno pravobranilaštvo pruža pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Grada Vranja i organa koji se finansiraju iz gradskog budžeta, pred sudovima i drugim državnim organima.

     

    tel: 017/402 369, 402 368