Službe i sekretarijati

Gradsko pravobranilaštvo

 • Gradsko javno pravobranilaštvo pruža pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Grada Vranja i organa koji se finansiraju iz gradskog budžeta, pred sudovima i drugim državnim organima.

   

  Gradski pravobranilac Milica Veličković 017/402-369

  Zamenik Irena Jovanović

               Milan Jović

               Nemanja Pešić

   

  mail: pravobranilac@vranje.org.rs