Skupština grada

Zamenik sekretara Skupštine- Irena Jovanović

  • Zamenik sekretara Skupštine- Irena Jovanović

    Irena Jovanović rođena je 8. septembra 1983. godine u Vranju, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Nišu. Radila je kao referent na pravnim poslovima u Republičkom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, zatim kao pripravnik u Višem sudu u Vranju i u advokatskoj kancelariji.