Skupština grada

Zamenik sekretara Skupštine- Sanja Zlatković

  • Zamenik sekretara Skupštine- Sanja Zlatković

    Sanja Zlatković rođena je 1980. godine u Vranju, gde je završila osnovnu i srednju školu, a Pravni fakultet je završila u Prištini gde je stekla zvanje diplomirani pravnik. Radila je u JU ,,Centrar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju" od 2011. do 2012. godine. U periodu od 2013. do 2015. godine bila je pripravnik u advokatskoj kancelariji u Vranju. Zaposlena je u ,,EPS Distribucija" doo Beograd - ogranak E.D. u Vranju od 2015. godine. Osnivač je i član sportskog udruženja ,,IRON MMA TEAM" iz Vranja, kao i udruženja za zaštitu životinja ,,Borba za život" Vranje. Član je i planinarskog udruženja ,,Spid železničar" iz Vranja. Udata je i živi u Vranju.