Pomoćnici gradonačelnika

Miloš Nikolić

  • Miloš Nikolić

    Miloš Nikolić, doktor ekonomskih nauka i diplomirani pravnik, pomoćnik gradonačelnika za oblast lokalni privredno – ekonomski razvoj, rad, zapošljavanje i upravljanje projektima.

    Miloš Nikolić, rođen je 22.06.1990. godine u Vranju, gde je završio osnovnu i srednju školu. Potom se obrazovao na Poslovnom i pravnom fakultetu, Univerziteta Union „Nikola Tesla“ u  Beogradu, gde je stekao zvanje diplomirani pravnik, kao i na Fakultetu za menadžment, Univerziteta „Megatrend“ u Beogradu, stekavši zvanje doktora ekonomskih nauka za oblast menadžment i biznis. Radio je u kabinetu gradonačelnika 2014. - 2015. godine, da bi potom naredne dve godine obavljao posao asistenta na Visokoj školi primenjenih strukovnih studija u Vranju, gde je bio član brojnih saveta i predsednik ogranka sindikata ASNS. U periodu od 2016. do 2021. bio je angažovan na Visokoj poslovnoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd – PEP, najpre kao menadžer centra u Vranju i asistent, a potom i kao docent. Nije oženjen.

    E – mail: nikolic2206@gmail.com

    Tel: 062 168 52 08