Službe i sekretarijati

Služba za odnose sa javnošću

 • Služba za odnose sa javnošću

  Obavlja poslove koji se odnose na pripremu planova za odnose sa javnošću, organizaciju konferencija za novinare, pružanje informacija o radu organa Grada. Dnevno ažurira informacije o radu Gradonačelnika, Skupštine grada, Gradske uprave i Gradskog veća na zvaničnom sajtu Grada i na društvenim mrežama.

  Organizuje informisanje javnosti u vanrednim situacijama, vrši poslove interne komunikacije zaposlenih u Gradskoj upravi. Izrađuje Informator o radu organa Grada i bilten „Mesečnik“.

  Priprema složene analitičke materijale od značaja za rad organa grada Vranja. Zadužena je za uređivanje zvanične prezentacije Grada Vranja, istraživanje javnog mnjenja.

  Služba postupa po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

   

   

  rukovodilac: Vladica Ranđelović,

                     064 890 75 81

                     017/402-344

  mail: vladica.randjelovic@vranje.org.rs

   

  Vesna Miletić, 064 890 75 13, vesna.miletic@vranje.org.rs
  Stanica Spasić, 064 851 90 40, infocentar1@vranje.org.rs
  Jelena Ristić, 064 890 79 09, infocentar2@vranje.rs
  Valentina Matuško, 064 865 42 56, infocentar2@vranje.rs