Službe i sekretarijati

Služba interne revizije

 • Služba interne revizije obavlja sledeće poslove:

  Služba obavlja internu reviziju u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, Međunarodnim standardima interne revizije, Etičkim kodeksom internog revizora, Poveljom interne revizije i Statutom Grada. Služba na osnovu objektivnog pregleda dokaza obezbeđuje uveravanje o adekvatnosti i funkcionisanju postojećih procesa upravljanja rizikom, kontrole i upravljanja organizacijom, u smislu pravilnog funkcionisanja procesa na predviđen način, radi ostvarivanja ciljeva organizacije. Služba pruža savetodavne usluge koje se sastoje od saveta, smernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja datom organizacijom, upravljanja rizicima i kontrole.

  Služba pomaže korisniku javnih sredstava u postizanju njegovih ciljeva primenjujući sistematičan i disciplinovan pristup u ocenjivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na:
  1) identifikovanje rizika, procenu rizika i upravljanje rizikom od strane rukovodioca svih nivoa kod korisnika javnih sredstava;
  2) usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima;
  3) pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija;
  4) efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja;
  5) zaštitu sredstava i podataka (informacija);
  6) izvršavanje zadataka i postizanje ciljeva.

   

  rukovodilac: Tanja Andjelković

                    017/402 335

                    064/8519075

  mail: tanja.andjelkovic01@gmail.com

   

  ostala dokumenta