Pomoćnici gradonačelnika

Aleksandar Tomić

 • Aleksandar Tomić

  Oblast rudarstvo, šumarstvo, vodoprivreda, elementarne nepogode  i vanredne situacije

  Aleksandar Tomić, rođen je 23.11.1987. godine u Vranju. Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ i srednju ekonomsku školu završio je u Vranju.

  Diplomirao je na Filozofskom Fakultetu, Univerziteta u Nišu na departmanu za Sociologiju. Svoju Master tezu „Analiza elemenata infotejment-a u glavnim informativnim emisijama na RTS i TV Pink“ odbranio je iz predmeta Sociologija medijske produkcije i medijske recepcije. Svoju radnu karijeru započeo je u javnom sektoru, zaposlivši se ubrzo nakon osnovnih diplomskih studija u Centru za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju 2011-2012. godine. Od 2014. godine zaposlen je u JU Centar za socijani rad u Vranju gde je obavljao poslove planiranja i razvoja socijalnih usluga pri Kancelariji za planiranje i razvoj. Učestvovao je u izradi lokalnih strateških dokumenata u oblasti socijalne zaštite. Tokom svog rada u ustanovi socijalne zaštite bio je i član Mobilnog tima za inluziju Roma u Vranju u okviru projekta OEBS-a „Ovde smo zajedno“ kao predstavnik Centra za socijalni rad. Timu je doprineo izradom operativnih planova za inkluziju Roma za period 2014-2016. godine i u tom periodu aktivno učestvovao u realizaciji aktivnosti na pružanju podrške Romkinjama i Romima u oblasti obrazovanja, zdravlja, zapošljavanja, stanovanja i socijalne zaštite. Veliko iskustvo u radu sa partnerima na lokalnom i republičkom niovu iz sektora NVO, doprineo implementaciji više projekata iz oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zapošljavanja, zdravlja i ekologije. Doprineo je realizaciji projekta senzibilisanja nezaposlenih Romkinja i Roma u cilju sticanja veština i znanja iz oblasti protivpožarne zaštite kroz organizovanu posebnu stručnu obuku za polaganje ispita iz oblasti protivpožarne zaštite.

  Svoju radnu karijeru nastavio je u privredi u Kompaniji TEKLAS AUTOMOTIVE DOO Vladičin Han, gde je obavljao poslove referenta za ljudske resurse pri kadrovskoj službi.

  Pored brojnih seminara i kurseva iz oblasti socijalne zaštite koje je pohađao, poseduje i sertifikat Italijanskog Instituta za Javno zdravlje na temu organizovanja i postupanja u rizičnim situacijama epidemije botulizma. U dosadašnjem radnom iskustvu stekao je i kvalifikacije za pružanje psiho-socijalne podrške u radu sa migrantima i izbeglicama i borbi protiv diskriminacije u kontekstu evropskih integracija.

  Govori tečno engleski i ruski jezik.