Adresar Gradske uprave

Uslužni centar

  • Šalter 1 - Pisarnica: Stojanka Ljubić, Sunčica Aleksić, 402-354
  • Šalter 2 - Naplata prihoda: Milovan Jovanović, 402-355
  • Šalter 3 - Privreda i privatno preduzetništvo: Marina Veličković, 402-355
  • Šalter 4 - 
  • Šalter 5 - Katastar: Gordana Trajković, 402-377
  • Šalter 6,7 - Overa prepisa i izdavanje rad.knjiž.:Dušan Đorđević
  • Šalter 8 - Lokalna poreska administracija: Branislava Arsić, 402-358
  • Šalter 9 - Matična služba: Branka Milekić  402-358
  • Šalter 10 - Matična služba: Slavoljub Tomić, 402-359
  • Šalter 11 - Matična služba: