Adresar Gradske uprave

Gradsko veće

  • Sekretar veća: Jelena Pejković, 402 334
  • Poslovi Gradskog veća i radnih tela:: Ubavka Kovčić, 402 334

   

  Mića Mladenović: 402-309 mejl: mica.mladenovic@vranje.org.rs

  Bojan Kostić 

  Nebojša Mladenović 

  Miroljub Stanković: 402-326  mejl: miroljub.stankovic@vranje.org.rs

  Nenad Djordjević: 402-326  mejl: nenad.djordjevic@vranje.org.rs

  Žikica Antanasijević

  Zorica Jović: 402-378  mejl: zorica.jovic@vranje.org.rs

  Danijela Milosavljević: 402-333  mejl: danijela.milosavljevic@vranje.org.rs

  Dejan Stanojević

  Nebojša Zupančić

  Dejan Ivanović